با سلام
از رفتار بسیار خوب خانوم هایی که در مطب کار میکنند سپاسگزارم بسیار با ادب و با شخصیت می باشند و به مشتریان اهمیت میدهند
امیدوارم مشتری دائمی این کلینیک باشیم
درود برشما

دانیال طلابی

سن ۳۲